Samenwerken in onderwijs en bedrijfsleven

Waardevolle wisselwerking tussen scholen en bedrijven rondom wetenschap en techniek

TecWijzer brengt de praktijk van bedrijven naar het onderwijs. Zo komen jongeren van 4 tot 18 jaar in aanraking met wetenschap en techniek. Dit leidt tot een waardevolle wisselwerking waarbij jongeren ontdekken wat er op het gebied van wetenschap en techniek gebeurt in het bedrijfsleven. Voor bedrijven biedt dit juist de gelegenheid om te investeren in het personeel van de toekomst.

TecWijzer maakt de vertaalslag

Voor een succesvolle samenwerking zijn goede informatie en de juiste ondersteuning belangrijk. Als aanspreekpunt maakt TecWijzer samen met haar partners de vertaalslag. Hierdoor kan iedereen zelf bijdragen aan activiteiten die passen bij de school, het bedrijf en de regio, maar vooral bij de leerlingen. Dit leidt tot een plezierige, haalbare en duurzame samenwerking tussen onderwijs en het technisch bedrijfsleven.

Krachten bundelen verrijkt onderwijs en bedrijfsleven

Op regionaal niveau is TecWijzer betrokken door onze regionaal kennismanagers. Zij zijn echte TecWijzers. De kennismanagers verbinden de juiste kennis op de juiste plaatsen in de regio. Op landelijk niveau brengt TecWijzer onderwijs, ondernemers en overheid bij elkaar. Met het samenbrengen van deze krachten wil TecWijzer een mooi doel realiseren: in 2020 versterken scholen en bedrijven elkaar door ervaring uit het technisch bedrijfsleven een plek te geven op elke school in Nederland.

Meer weten?

Wilt u als school gebruik maken van deze mooie mogelijkheid om met bedrijven samen te werken? Of wilt u als bedrijf kennis over techniek delen met jongeren van de toekomst? Neem snel contact op voor meer informatie of lees meer over de verschillende rollen van bedrijven, scholen of overheden voor een succesvolle samenwerking.

Wetenschap en techniek in klas basisschool

"TecWijzer brengt scholen en technische bedrijven met elkaar in contact. Zo blijft elk kind van jongs af aan nieuwsgierig naar techniek en laten we hen bouwen aan mooie oplossingen voor Nederland.”