Samenwerken in onderwijs en bedrijfsleven

Over TecWijzer

Aansluiten van onderwijs op arbeidsmarkt in technieksector

In 2013 het Nationaal Techniekpact 2020 opgesteld. Het doel is het structureel verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector. Dit is belangrijk omdat het aantal banen in deze sector toeneemt door ontwikkelingen in de techniek. Technische bedrijven bieden kans op interessant werk. Zij hebben op hun beurt behoefte aan goed opgeleide jongeren die bewust kiezen voor techniek. Jongeren kunnen deze bewuste keuze maken als ze al vroeg in aanraking komen met wetenschap en techniek. Een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is nodig om dit te realiseren. In 2016 is de Stichting TecWijzer opgericht om scholen en bedrijven met elkaar in contact te brengen. Hierdoor kunnen jongeren al vroeg ontdekken wat de mogelijkheden zijn in de techniek.

TecWijzer maakt succesvolle samenwerking mogelijk

TecWijzer biedt scholen en technische bedrijven een mooie kans om succesvol samen te werken. Het ultieme doel voor TecWijzer is dat onderwijs en bedrijfsleven op een passende, haalbare, plezierige en duurzame manier samenwerken. Hierdoor is op elke school ruimte om ervaring en kennis van technische bedrijven te delen in de klas. Jongeren kunnen zelf ervaren hoe interessant, uitdagend en relevant techniek is. Loopbaanoriëntatie helpt ze om keuzes te maken die passen bij hun kwaliteiten en interesses. Hierdoor is de kans groter dat ze bewust kiezen voor een technische vervolgopleiding.

Samenwerking scholen en bedrijven in wetenschap en techniek

Jet-Net en TechNet bundelen krachten

Als organisatie wil TecWijzer de verbinding leggen op regionaal en landelijk niveau. TecWijzer brengt onderwijs, ondernemers en overheid met elkaar in contact. Hiervoor bouwt TecWijzer verder op de netwerken Jet-Net en TechNet. Minder versnippering en meer kwaliteit is het doel van deze krachtenbundeling. Bovendien hebben scholen en bedrijven dan één aanspreekpunt. Lees meer over Jet-Net en TechNet.

Landelijk dekkend netwerk

Het doel van TecWijzer is het samenbrengen van bedrijven, scholen en overheden. Alle partijen zorgen er samen voor dat er op elke school in Nederland plek is voor wetenschap en techniek in de klas. Onderwijs, ondernemers en overheid staan zelf aan het roer, maar TecWijzer biedt de juiste ondersteuning. Bijvoorbeeld omtrent de kwaliteit van netwerken en de verschillende programma’s die in deze netwerken worden gebruikt.

Ontdek de verschillende rollen van bedrijven, scholen of overheden voor een succesvolle samenwerking.