Samenwerken in onderwijs en bedrijfsleven

TecWijzer voor de overheid

In eerste instantie lijkt er vooral sprake te zijn van een samenwerking tussen bedrijven en scholen. Toch hebben (lokale) overheden ook een aandeel in deze samenwerking. Zij starten samenwerkingen op of versterken bestaande verbanden. Gemeentelijke en provinciale overheden zien het belang in van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De overheden nemen vaak een faciliterende en bindende rol op zich.

Juiste match tussen onderwijs en arbeidsmarkt

In de ideale wereld sluiten onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar aan. Iedere jongere die van school komt, vindt direct een passende baan. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn aan elkaar gelijk. In de praktijk is er echter vaak sprake van een mismatch: er is verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Vooral in de technieksector is deze mismatch groot. Overheden voelen zich vaak verantwoordelijk om die mismatch te beperken, want de gevolgen hiervan komen uiteindelijk bij hen terecht. Denk aan werkloosheid, uitkeringen en leegloop in bepaalde regio’s.

Dynamiek en leefbaarheid in de regio

Overheden hebben er een groot belang bij om te zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Door samen te werken met scholen en bedrijven, weten ze wat er speelt in de regio. Het doel is dat een succesvolle samenwerking uiteindelijk resulteert in goed opgeleide, jonge werknemers voor bedrijven. Een goed baanperspectief zorgt ervoor dat jongeren in de regio blijven wonen en werken. De samenwerking is dus essentieel voor de dynamiek en leefbaarheid in de streek.

Techniek op scholen dankzij ondersteuning overheid

Faciliterende en bindende rol in samenwerking

Wat kan de rol van een overheid zijn in de samenwerking met scholen en bedrijven? Ten eerste kan de overheid faciliteiten door middel van financiële of andere middelen. Er zijn overheden die al samenwerkingen ondersteunen in de vorm van tijd of geld. Daarnaast kan de overheid de verbinding leggen tussen scholen en bedrijven. Er zijn bijvoorbeeld gemeenten die ieder half jaar een onderwijscafé organiseren voor bedrijven en docenten. Bij een bedrijf of instelling wordt een rondleiding gegeven en er is ruimte om ontwikkelingen te bespreken. Docenten kunnen hier inspiratie opdoen om wetenschap en techniek een plek te geven in de klas.

In contact komen met scholen en bedrijven

Wilt u als overheid een aandeel hebben in de plek van wetenschap en techniek op Nederlandse scholen? Door heel Nederland zijn er samenwerkingsverbanden tussen scholen en bedrijven. TecWijzer brengt u in contact met een bedrijf, school of netwerk of geeft u handvatten om zelf contact te leggen. Neem contact met ons op via de gegevens op de contactpagina.