Samenwerken in onderwijs en bedrijfsleven

TecWijzer voor scholen

Het doel van het onderwijs is om kinderen en jongeren goed voor te bereiden op een toekomst in onze samenleving. Wetenschap en techniek spelen een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Hierdoor neemt het aantal technische beroepen op de arbeidsmarkt toe. Logischerwijs stijgt de vraag naar technisch opgeleide werknemers. Daarom is het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor wetenschap en techniek. Scholen spelen hierin een cruciale rol.

Verbinding met de reële beroepspraktijk

Het ultieme doel van TecWijzer is dat wetenschap en techniek een plek krijgen op iedere school in Nederland. Om dit te realiseren slaat TecWijzer bruggen tussen scholen en bedrijven. Het bedrijfsleven is namelijk een onmisbare schakel om de verbinding met de reële beroepspraktijk te leggen. De samenwerking tussen scholen en bedrijven maakt het mogelijk om wetenschap en techniek letterlijk naar de klas te brengen. Jongeren kunnen zelf in de praktijk ervaren hoe interessant, uitdagend en relevant een technisch beroep kan zijn.

cropped-header4.jpg

Interactieve activiteiten op school en bij bedrijven

Jongeren kunnen op verschillende manieren kennismaken met de praktijk van technische bedrijven. Dit kan op school met interactieve gastlessen, werkstukken of praktijkopdrachten. Daarnaast kunnen scholen bedrijven bezoeken of leerlingen kunnen stages lopen bij technische bedrijven. Zo raken leerlingen enerzijds vertrouwd met wetenschap en techniek. Anderzijds is er aandacht voor loopbaanoriëntatie. Deze combinatie zorgt ervoor dat jongeren handvatten krijgen om een weloverwogen keuze te maken voor een technische vervolgopleiding.

Hoe kom ik in contact met bedrijven?

Door heel Nederland zijn er samenwerkingsverbanden tussen scholen en bedrijven. Soms is dit een één op één relatie tussen een school en bedrijf. Soms is het een netwerk van meerdere scholen en bedrijven. TecWijzer brengt u in contact met een bedrijf of netwerk of geeft u handvatten om zelf contact te leggen. Bent u enthousiast geworden of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op!